דלג לתוכן עיקרי
34.30.01.11

עדכון מערכות שכר עידוד

תקציב מאושר: 80,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עדכון מערכות שכר עידוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪80,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?