דלג לתוכן עיקרי
34.23.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 2,542,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל לתשתיות ביוב (תחת תחום המינהל לתשתיות ביוב בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪2,512,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,542,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪2,203,834
תחת סעיף זה מוקצים 195 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)