דלג לתוכן עיקרי
34.22.01.01

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 959,000
תקנה תקציבית בתכנית היחידה לקידום מפעלי (תחת תחום היחידה לקידום מפעלי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪959,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪877,313
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)