דלג לתוכן עיקרי
34.22.01

היחידה לקידום מפעלי

תקציב מאושר: 1,988,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום היחידה לקידום מפעלי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2005 תקציב היחידה לקידום מפעלי הוא ₪2,088,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,988,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪959,000 (48.24%)
  • רכש וקניות: ₪1,029,000 (51.76%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪1,741,573
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?