דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממכירת מסמכי מכרזים להתפלה

34.21.07.14

-
בשנת 2002 תקציב הכנסות ממכירת מסמכי מכרזים להתפלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?