דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב מחקרים וסקרים הוא ₪618,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪70,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?