דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב פעולות משק המים לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-100
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?