דלג לתוכן עיקרי
34.20.05.09

ייעוץ ליישום הסכמי השלום

תקציב מאושר: 2,960,000
תקנה תקציבית בתכנית משק המים - כללי (תחת תחום רשות ממשלתית למים בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב ייעוץ ליישום הסכמי השלום הוא ₪1,133,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,960,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?