דלג לתוכן עיקרי
34.20.05.05

איכות מים ניטור ומדידות

תקציב מאושר: 34,595,000
תקנה תקציבית בתכנית משק המים - כללי (תחת תחום רשות ממשלתית למים בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב איכות מים ניטור ומדידות הוא ₪17,030,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,595,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?