דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

צווים לתיקון המעוות בגין זיהום מקור מים

34.20.04.01

1,432,000
בשנת 2007 תקציב צווים לתיקון המעוות בגין זיהום מקור מים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,432,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,500,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?