דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב פעולות משק המים הוא ₪4,634,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,947,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪25,127,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪44,074,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,624,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪44,074,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?