דלג לתוכן עיקרי
34.20.03.05

רזרבה להשתתפויות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפויות במשרדי (תחת תחום נציבות המים בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב רזרבה להשתתפויות הוא ₪709,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?