דלג לתוכן עיקרי
34.20.02.04

עבודה קבלנית ושרותי כח אדם מקצועיים

תקציב מאושר: 6,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום נציבות המים בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב עבודה קבלנית ושרותי כח אדם מקצועיים הוא ₪20,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪13,169
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)