דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב חודשי עבודה - כלכלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪210,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 9 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?