דלג לתוכן עיקרי
34.17.01.14

העמקת מי דגה בכנרת

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים למוסדות מחקר (תחת תחום מחקר ופיתוח תשתית בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב העמקת מי דגה בכנרת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?