דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב סקרים ומענקי מחקר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪580,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪503,139
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)