דלג לתוכן עיקרי
34.14.02.09

רזרבה לאכיפת תקני בטיחות גז

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיקוח במשק הדלק (תחת תחום פעולות פיקוח במשק הדלק בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רזרבה לאכיפת תקני בטיחות גז הוא ₪81,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)