דלג לתוכן עיקרי
34.13.01.21

פעילותהרשות לפיתוח הגליל

תקציב מאושר: 100,000
תקנה תקציבית בתכנית יצירת מידע והפצתו (תחת תחום פעולות מידע בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב פעילותהרשות לפיתוח הגליל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)