דלג לתוכן עיקרי
34.13.01.10

השתתפות משרד התחבורה

תקציב מאושר: -15,000
תקנה תקציבית בתכנית יצירת מידע והפצתו (תחת תחום פעולות מידע בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות משרד התחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-15,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)