דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות נציבות המים - מבצע חסכון במים

34.13.01.08

-625,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות נציבות המים - מבצע חסכון במים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-625,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪-625,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)