דלג לתוכן עיקרי
34.12.03.07

פעולות אכיפה

תקציב מאושר: 388,000
תקנה תקציבית בתכנית יעילות השימוש באנרגיה (תחת תחום יעול השימוש באנרגיה בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב פעולות אכיפה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪388,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪22,967
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)