דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב קידום פעילות סוכני שימור אנרגיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,848,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪547,205
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)