דלג לתוכן עיקרי
34.12.01

עידוד חסכון באנרגיה

תקציב מאושר: 845,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום יעול השימוש באנרגיה בסעיף משרד התשתיות הלאומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1998 תקציב עידוד חסכון באנרגיה הוא ₪709,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪845,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪831,000 (98.34%)

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪297,125
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?