דלג לתוכן עיקרי
34.11.01.12

השתתפות במשרד התחבורה

תקציב מאושר: 85,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אנרגיות חלופיות (תחת תחום מחקר ופיתוח באנרגיה בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות במשרד התחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪85,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?