דלג לתוכן עיקרי
34.10.01.10

רשות לפיתוח הנגב - הקמת מט"ש שדרות

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית רשויות פיתוח אזוריות (תחת תחום רשויות פיתוח אזוריות בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב רשות לפיתוח הנגב - הקמת מט"ש שדרות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪500,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)