דלג לתוכן עיקרי
34.06.06.04

נסיעות לחו"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מו"פ האחוד האירופית (תחת תחום המכון הגיאולוגי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב נסיעות לחו"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?