דלג לתוכן עיקרי
34.06.06.03

שירותים אנליטיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מו"פ האחוד האירופי (תחת תחום המכון הגיאולוגי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שירותים אנליטיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪166,877
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)