דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב מו"פ האחוד האירופי לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪438,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪37,122
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?