דלג לתוכן עיקרי
34.06.06

מו"פ האחוד האירופית

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המכון הגיאולוגי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2000 תקציב מו"פ האחוד האירופית לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?