דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-90,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?