דלג לתוכן עיקרי
34.06.04.18

השתתפות המכס

תקציב מאושר: -30,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום המכון הגיאולוגי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות המכס הוא ₪-30,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?