דלג לתוכן עיקרי
34.06.03.33

הכנסות מועדת היגוי לרעידות אדמה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום המכון הגיאולוגי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מועדת היגוי לרעידות אדמה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?