דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב המכון הגיאולוגי הוא ₪22,176,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,152,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,939,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪34,091,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,953,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,800,000 (58.08%)
  • רכש וקניות: ₪13,312,000 (39.05%)

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪26,711,158
תחת סעיף זה מוקצים 66 תקני כח אדם , ובנוסף 292 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?