דלג לתוכן עיקרי
34.02.02.22

השתתפות בתקציב משרד השיכון להכנת מתודולוגיה וכלים לביצוע סקרים להערכת עמידות מבנים קיימים

תקציב מאושר: 90,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידת רעידות אדמה (תחת תחום מטה משרד התשתיות בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות בתקציב משרד השיכון להכנת מתודולוגיה וכלים לביצוע סקרים להערכת עמידות מבנים קיימים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪90,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪210,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)