דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממכירת מסמכי מכרזים- מישור רותם

34.02.01.16

-
בשנת 2001 תקציב הכנסות ממכירת מסמכי מכרזים- מישור רותם לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?