דלג לתוכן עיקרי
34.01.02.29

השתתפות משרד הפנים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות ופעולות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב השתתפות משרד הפנים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?