דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪45,084,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪69,878,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,459,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪73,337,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪41,672,000 (56.82%)
  • רכש וקניות: ₪25,779,000 (35.15%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪50,302,825
תחת סעיף זה מוקצים 110 תקני כח אדם , ובנוסף 802 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?