דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד התשתיות הלאומיות

34

480,842,000
בשנת 2013 תקציב משרד התשתיות הלאומיות הוא ₪216,004,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪480,842,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪228,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪481,070,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪49,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪47,565,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪75,154,000 (15.62%)
  • תמיכות והעברות: ₪157,674,000 (32.78%)
  • רכש וקניות: ₪240,158,000 (49.92%)

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪301,005,635
תחת סעיף זה מוקצים 299 תקני כח אדם , ובנוסף 1,697 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?