דלג לתוכן עיקרי
33.35.02.06

שבתונים והשתלמויות

תקציב מאושר: 323,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב מינהל המחקר (תחת תחום עתודה להתיקרויות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שבתונים והשתלמויות הוא ₪323,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?