דלג לתוכן עיקרי
33.35

עתודה להתייקרויות

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד החקלאות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2004 תקציב עתודה להתייקרויות הוא ₪17,133,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?