דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב השתתפות רשות המים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,860,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)