דלג לתוכן עיקרי
33.31.01.15

הפחתות לשירותי מידע

תקציב מאושר: 20,000
תקנה תקציבית בתכנית מדען ראשי - מחקרים (תחת תחום מדען ראשי - מחקרים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הפחתות לשירותי מידע הוא ₪20,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪20,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)