דלג לתוכן עיקרי
33.31.01.06

קרן הולנד והאיחוד האירופאי

תקציב מאושר: 2,075,000
תקנה תקציבית בתכנית מדען ראשי - מחקרים (תחת תחום מדען ראשי - מחקרים בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב קרן הולנד והאיחוד האירופאי הוא ₪50,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,075,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?