דלג לתוכן עיקרי
33.29.01.01

עתודה לפרוייקטים רב שנתיים

תקציב מאושר: 50,000
תקנה תקציבית בתכנית עתודה לפרוייקטים רב (תחת תחום עתודה בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב עתודה לפרוייקטים רב שנתיים הוא ₪31,262,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)