דלג לתוכן עיקרי
33.28.18.99

שיקום תשתיות ביישוב הכפרי - הכנסות מיישובים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה ופעולות מרכזיות (תחת תחום חטיבה להתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב שיקום תשתיות ביישוב הכפרי - הכנסות מיישובים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪-22,927,413
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)