דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות תפעול - חשבות (גביה מאגרות)

33.28.18.92

115,000
בשנת 2012 תקציב הוצאות תפעול - חשבות (גביה מאגרות) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪115,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪140,000.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪97,439
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)