דלג לתוכן עיקרי
33.28.18.76

הכנסות מגביות: אמצעי ייצור, תשתיות וקרן יזמות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה ופעולות מרכזיות (תחת תחום חטיבה להתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מגביות: אמצעי ייצור, תשתיות וקרן יזמות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?