דלג לתוכן עיקרי
33.28.18.54

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 46,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה חטיבה להתיישבות (תחת תחום חטיבה להתישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב עבודה בלתי צמיתה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)