דלג לתוכן עיקרי
33.28.18.45

עבודות פיתוח - נחושה והר גילה

תקציב מאושר: 11,672,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה ופעולות מרכזיות (תחת תחום חטיבה להתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב עבודות פיתוח - נחושה והר גילה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,672,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪9,238,904
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)