דלג לתוכן עיקרי
33.28.17.93

גרעיני התיישבות עירוניים

תקציב מאושר: 2,995,000
תקנה תקציבית בתכנית מרחב דרום - אזור נגב (תחת תחום חטיבה להתיישבות בסעיף משרד החקלאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב גרעיני התיישבות עירוניים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,995,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪4,625
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)